Åpningstider Iungsdalshytta

Iungsdalshytta er betjent ved påsketider (bortsett fra i 2020) og i sommersesongen fra starten av juli til midten av september. I tidsrommet 15. februar til 15. oktober er det mulighet for selvbetjent overnatting, bortsettfra når hytta er betjent - og bortsett fra vinteren 2020. Hytta er låst med DNT-nøkkel utenom betjent sesong. 

Åpningstider 2020: Stengt viteren 2020 pga koronaviruset
                                          Sommer 26. juni til 13. september.

Har du spørsmål om selvbetjeningskvarteret kan du sende en epost til Tursenteret i Storgata 3.

Velkommen på Iungsdalshytta!

Fra Til Betjeningsgrad Nøkkeltype
28.02.20 19.04.20 Stengt pga koronaviruset
19.04.20 26.06.20 Selvbetjent - NB: kun for nødssituasjoner DNT-nøkkel
26.06.20 13.09.20 Betjent
13.09.20 20.10.20 Selvbetjent DNT-nøkkel