DNTs første mikrokraftverk

Fra og med vintersesongen 2018 vil vannkraftverket være hovedstrømkilde på Iungsdalshytta.
Fra og med vintersesongen 2018 vil vannkraftverket være hovedstrømkilde på Iungsdalshytta. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

DNTs første mikrokraftverk ble satt i prøvedrift i september. Det viser seg å fungere etter planen. Dermed kan Iungsdalshytta nå pensjonere dieselaggregatet og gå over til fossilfri produksjon av elektrisk strøm. 

Fra og med vintersesongen 2018 er dieselaggregat som hovedstrømkilde ved Iungsdalshytta historie. Fra nå vil det meste av energibehovet på hytta dekkes av det nye vannkraftverket.

Støy og eksos fra aggregatet vil ikke lenger forstyrre idyllen, og arbeid og risiko ved transport og lagring av 17 000 liter diesel er opphørt. I tillegg leverer kraftverket strøm døgnkontinuerlig, ikke kun på dagtid slik aggregatet gjorde.

Inngrepene fra bygging av kraftverket er minimale. Kraftverket har ingen damkonstruksjoner, og ingen synlige rørgater. Selve turbinen har fått et eget lite hus nede i vannkanten av Djupsvatnet, mellom turisthytta og stølen. Der er det også blitt plass til en liten badstue som en ekstra bonus til de besøkende. 

Mikrokraftverket får også en betydning for stølsdriften ved at det er med og sikrer at kortreiste, gode stølsprodukter fortsatt kan settes på matbordet på turisthytta. 

Betydelig økonomisk støtte utenfra

Mikrokraftverket har kostet omkring 5,7 millioner kroner. Dette er mange penger for en friluftslivsorganisasjon. Heldigvis har vi mottatt betydelig støtte utenfra. DNT Oslo og Omegn takker Sparebankstiftelsen DNB, Olav Thons DNT-stiftelse og Kulturdepartementet (spillemidler). Uten disse bidragsyterne hadde det ikke blitt noe mikrokraftverk på Iungsdalshytta.

Iungsdalshytta fyller 100 år i 2018, samme år som DNT fyller 150 år. 100-åringen og mikrokraftverket vil bli feiret lørdag 10. mars på Iungsdalshytta.


Mikrokraftverket sikrer stølsdriften og kortreiste matvarer på bordet.
Mikrokraftverket sikrer stølsdriften og kortreiste matvarer på bordet. Foto: Mari Kolbjørnsrud
Fra utbygging av mikrokraftverket.
Fra utbygging av mikrokraftverket. Foto: Sindre Toresen Lønnes
Snart ferdig.
Snart ferdig. Foto: Anders Gjermo
Gjestene kommer til å merke at støy fra aggregatet ikke lenger forstyrrer idyllen.
Gjestene kommer til å merke at støy fra aggregatet ikke lenger forstyrrer idyllen. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Skrevet av Jasemin Folvik Adem 16. februar 2018