Avbestillingsvilkår iungsdalshytta

Foto: Morten Noremsaune

Bestillingsvilkår betjente hytter i DNT: 

  • Fri avbestilling for alle bestillinger inntil 5 dager før ankomst. (Eksempel: Opphold fredag må avbestilles søndag kl 23:59.)
  • Avbestillinger gjort 0-4 dager før ankomst belastes i sin helhet. 

Velkommen til Skarvheimen og Iungsdalshytta