Mat og servering på iungsdalshytta

Ureist mat på Iungsdalshytta
Ureist mat på Iungsdalshytta Foto: Bjørn Sandvik

På Iungsdalshytta serverer oss lokal mat basert på lokale råvarer og lokale mattradisjoner.

Hytta har så og si 100% ureiste råvarer som kjøt, fisk og mjølkeprodukt til middag. Detter klarar me fordi me driv støl vegg i vegg med tuisthytta og fiskar i vatna rundt uss. Dette gir råvarer av ytterste kvalitet og med ein smak av fjellet.

Rumme, smør og ostar, kulturmjølk og yoghurt lagar me. Kjøt og fisk røyker me, spikjiskinka saltar og speker sjølv.

Hjå oss er det eit levande stølsmiljø. Til fjells har me med oss kyr, sau, høner, gris og hest.

Heime i Hol har me gardsdrift der me driv med mjølkeproduksjon og forar opp kalvar som me seinare brukar på hytta.Om sommaren er buskapen med til stølen i Iungsdalen. Her beiter den frodig og næringsrikt gras som gir mjølk, rømme og smør av ypparste klasse.

Les Dagbladets artikkel fra Iungsdalshytta fra 1.april 2014: "Der ingen skulle tru at du får servert gourmetmat".  

Iungsdalen er omringa av gode fiskevatn og fiskeelver. Dersom fiskelykka står oss bi, serverer me aure frå desse vatna. Det norske kulturlandskap er forma av beitedyra. Utan dei gror setervollane att, granskogen breier seg og høgfjellet endrast. Utan bonden rotnar skigarden. Kort sagt: den som et lokal mat beheld utsikta.

Frukost i Iungsdalen:

På frukostbordet i Iungsdalen finn du:

 • heimekinna smør frå stølen
 • rumme frå stølen
 • mjølk frå stølen
 • steikt småaure frå fjellvatna ved hytta
 • heimelaga sild og salatar
 • ferske heimebaka brød
 • lokalprodusert geitost
 • trøgost
 • ... samt andre godbitar.

Søsses gardsbakeri, 3577 Hovet - 32 08 96 66
Leveld lefsebakeri, 3570 Ål - 32 08 43 43
Gurostølen (Larsgard), 3577 Hovet - 32 08 97 67
Oddestølen (Nestegard) i Iungsdalen - 91 73 93 04

Dugurds:

Til dugurds byr me på:

 • rummegraut laga på ekte stølsrømme
 • spikjimat frå lokal produsent
 • heimelaga karbonadar
 • småmat og lefsekling frå lokale produsentar
 • rummetallerken
 • lappar med rumme og syltety
 • dylle
 • ... og mykje anna godt.

Småmat: Gunvalds kjøkken, Sundrev. 3570 Ål - 32 08 42 50
Kjøttvarer: Magne Syversbråten, 3560 Hemsedal - 41 57 40 15
Skarvheimen fjellfisk - 97 58 93 94 eller 48 12 79 32

Middag:

Me serverer 3-rettars middag kvar dag. Denne star tar med suppe som ofte er krema og kraftig. Til hovudrett brukar me
vilt, kalvekjøtt , fjellaure og rumme. Til dessert nyttar me ofte sjølvplukka blåbær, tytebær og molter samt rabarbra frå eigen gard. Av mjølkeprodukt serverer me bl.a. dylle og saupsuppe til dessert .

I den nyrestaurer te steinbua nede ved vatnet kan me ta imot mindre lag. Her kan me servere inntil 25 stk. Tradisjonskost eller stølskost frå Hallingdal passar godt i denne bua som er frå tidleg på 1700-tallet .

Fisk:

I Iungsdalen får du servert aure kokt, steikt, grava eller røykt; det varierar. Auren frå Øljuvatnet, Fødalsvatnet og Iungsdalsvatnet er feit og fin samt irrande raud i kjøtet. Kvar haust arrangerar me kurs i å legge ned fisk til rak. Etter sesongen nyttar me desse vatna til å fiske rakafisk sjølv. I samarbeid med Skarvheimen fjellfisk har me rakafisk for sal.

På denne måten er me med på å vidareføre den gamle kunsten å foredle fisk på, og me tek vare på denne gamle mattradisjonen. Iungsdalshytta er medlem i Hallingkost, Kulturstreif Hallingdal og Stølsliv i Hallingdal.

Lokal mat er en del av turen:

I samarbeid med Landbruksdepartementet skal DNT no gjere det enkelt for turfolk å ete tradisjonsmat frå plassen dei besøker; lokal mat som er henta frå åkrane, elvene og fjella rundt. Mat smakar som plassen den kjem frå . Slik får du ei ekte matoppleving.

Smakelig måltid og god tur!